Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych oraz w ich otoczeniu

Firma: Grupa PKP

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2014

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

PKP przeciwdziała problemowi bezdomności – angażuje się w projekt Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych oraz w ich otoczeniu. Ogranicza obecność osób bezdomnych na dworcach. Program prowadzony we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej zakłada przekazanie środków finansowych na zasadzie konkursu organizacjom działającym na rzecz ograniczenia bezdomności. W ciągu 4 edycji na granty przeznaczono 5 mln zł. PKP organizuje również spotkania przedstawicieli policji, straży miejskiej, samorządów i NGO oraz współpracuje z organizacjami zajmującymi się długofalową pomocą dla osób bezdomnych.