Zintegrowany System Ratownictwa

Firma: Polkomtel

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2010

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Zintegrowany System Ratownictwa funkcjonuje od 2003 r. W latach 2009 i 2010 spółka przygotowała dla dzieci opaski na rękę z numerem ratunkowym i miejscem na wpisanie numeru telefonu rodziców. Sieć Plus udostępniła też 2 bezpłatne aplikacje dla abonentów sieci, przygotowane we współpracy ze służbami ratowniczymi. Aplikacja Bezpieczniej nad wodą i aplikacja Bezpieczniej w górach stanowią kompendia wiedzy na temat zasad bezpiecznego wypoczynku w tych miejscach. Aplikacje poza standardowymi kanałami komunikacji dystrybuowano w ramach akcji Plusa „Ekstremalnie bezpieczne lato”. Wykorzystano w tym celu innowacyjną technologię Bluetooth. Nadajniki Bluetooth wysyłające bezpłatnie aplikacje rozmieszczono w najbardziej uczęszczanych miejscach w górach i nad wodą. Od lipca do września 2010 r. dzięki nadajnikom zostało pobranych ponad 80 tysięcy aplikacji.