Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy

Firma: Nutricia

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2016

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Ogólnopolski program dla żłobków i przedszkoli, poświęcony edukacji na temat roli prawidłowego żywienia w trakcie 1000 pierwszych dni życia. Każda placówka w kraju ma możliwość przystąpienia do programu, w ramach którego popularyzowana jest najnowsza, ekspercka wiedza, dotycząca żywienia najmłodszych. Do żłobków i przedszkoli przekazywane są materiały dydaktyczne, oferowane jest też wsparcie edukatorów żywieniowych, którzy organizują warsztaty dla personelu placówek, konsultują jadłospisy oraz pomagają dostosować je do szczególnych potrzeb żywieniowych dzieci. Kompleksowo realizowane działania pozwalają na budowanie trwałych, prawidłowych nawyków żywieniowych u najmłodszego pokolenia. W programie uczestniczy 1219 placówek w całym kraju. 118 tys. dzieci objętych jest opieką 170 edukatorów żywieniowych. Projekt realizowany jest od 2014 r.