Wzrost świadomości ekologicznej Polaków w zakresie recyklingu odpadów opakowaniowych

Firma: Coca-Cola HBC Polska

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2011

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Oprócz ustawowo wymaganych obowiązków w zakresie recyklingu, Coca-Cola HBC Polska wraz z Coca-Cola Poland Services wspierają pomysły i akcje promujące recykling, także wśród młodzieży, podczas imprez masowych, koncertów i pikników. Firma prowadzi edukację ekologiczną podczas imprez masowych: Coke Live Music Festival, Coca-Cola Cup, a także sprzyja lokalnym projektom edukacyjnym: Sprzątaniu Świata, Warszawskim Dniom Recyklingu, Interdyscyplinarnym Warsztatom Edukacyjnym Anima Art w Tczewie, projektom reFun i rePlaz. Przy finansowym wsparciu Coca-Cola HBC Polska powstała baza EkoEdukacja.pl, która jest jednym z edukacyjnych serwisów Fundacji Nasza Ziemia, przeznaczonym osób prowadzących edukację ekologiczną. Podczas Coke Live Festival 2011 w rezultacie ekologicznej zabawy w tle festiwalu, przebiegającej pod hasłem „Nie zatrzymuj. Przetwarzaj”, udało się zebrać ponad 84% wszystkich plastikowych i papierowych kubków dostarczonych na teren imprezy. Dzięki projektom reFun i rePlaz wzrosła ekologiczna świadomość mieszkańców Warszawy, jak można ponownie wykorzystywać odpady.