Henkel dla dzieci niepełnosprawnych w Raciborzu

Firma: Henkel Polska

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2001

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W 2001 r. z okazji 125. rocznicy założenia firmy Henkel zrealizował 125 projektów charytatywnych na rzecz dzieci w 52 krajach świata. W Polsce w ramach tej inicjatywy Henkel przekazał kwotę 50 tys. zł oraz produkty chemii budowlanej Ceresit o dodatkowej wartości 30 tys. zł na rzecz Funduszu Lokalnego w Raciborzu. Środki te zostały wykorzystane na rozbudowę Ośrodka Dziennego Pobytu, Rehabilitacji i Adaptacji Dzieci Niepełnosprawnych w Raciborzu.