Współpraca ze Stowarzyszeniem SIEMACHA

Firma: AmRest

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2018

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W 2015 r. AmRest nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem SIEMACHA i sfinansował budowę oraz wyposażenie SIEMACHA Spot we Wrocławiu. Pracownicy AmRestu w ramach wolontariatu pracowniczego na bieżąco wspierają działalność Spotu i placówkę poprzez organizację warsztatów i Akademii Kulinarnej inspirującej wychowanków do zdobywania doświadczenia gastronomicznego. W miejscu przebywa ponad 100 dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej. Miesięcznie wolontariusze pracują na rzecz wychowanków SIEMACHY około 20 godzin. Od 2019 r. warsztaty kulinarne w SIEMACHA Spot Wrocław będą prowadzone w celu wsparcia akcji społecznej „Zupa na Wolności” we Wrocławiu. Dzieci i młodzież będą wspólnie przygotować posiłki dla bezdomnych gości cotygodniowej „Zupy”, co pozwoli im na rozwijanie empatii.