Współpraca z Urzędem Miasta Łodzi

Firma: Aflofarm Farmacja Polska

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2018

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W ramach współpracy z Urzędem Miasta Łodzi (program „Młodzi w Łodzi”) Aflofarm zrealizował warsztaty z tworzenia reklamy, prowadzone przez menedżerów działu marketingu. Skierowane były one do studentów zainteresowanych rozwojem w tym kierunku. Warsztaty miały na celu zachęcenie młodych ludzi do wiązania swojej przyszłości z Łodzią i wspieranie rozwoju kariery zawodowej łódzkich studentów.