Współpraca z Uczelniami

Firma: Fiat Chrysler Automobiles

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 1998

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W ramach porozumienia zawartego w 1997 r. spółki Grupy FCA współpracują z trzema uczelniami technicznymi: Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską i Akademią Techniczno- -Humanistyczną w Bielsku-Białej. Jednym z elementów współpracy jest Konkurs o Nagrodę FCA, który ma na celu inicjowanie oraz promowanie prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich. Spółki FCA corocznie przesyłają do uczelni listę zagadnień, które następie są realizowane przez zainteresowanych studentów i doktorantów. Uczelnie zgłaszają do konkursu najlepsze prace dyplomowe i doktorskie. Autorzy zwycięskich prac otrzymują nagrody pieniężne fundowane przez spółki Grupy FCA. Od początku istnienia konkursu nagrodzono 348 prace. FCA w Polsce wyasygnował na ten cel kwotę 1 miliona 378 tys. zł. Praktyka realizowana jest w partnerstwie z Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską w Gliwicach, Akademią Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej oraz Centrum Badawczym Fiata.