Współpraca z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości

Firma: Eurobank

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2008

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Współpraca z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości została nawiązana przez założyciela eurobanku, Mariusza Łukaszewicza, w momencie ich powstawania. Wspierał on twórców AIP swoją wiedzą, a po utworzeniu banku ? również finansowo. Później jego rolę przejęli menedżerowie i inni pracownicy banku. Projekty AIP prowadzone są w największych ośrodkach akademickich w Polsce, nad ich koordynacją pracuje około 120 osób w całym kraju. Osoby zarządzające AIP są objęte coachingiem i mentoringiem wiceprezesa Zarządu eurobanku.