Wspieramy Was od 1. dnia

Firma: Grupa Sanofi

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2017

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Z myślą o rodzicach, należąca do Sanofi, marka Emolium®, zainicjowała kampanię „Wspieramy Was od 1. dnia”. Jej celem było uwrażliwienie opinii publicznej na kwestie dotyczące rodzicielstwa tak, aby w miejscu krytyki pojawiło się zrozumienie dla zmagań rodziców i wsparcie ich w codziennych sytuacjach, od pierwszych momentów życia dziecka. W kampanię zaangażowali się eksperci z różnych środowisk, tacy jak prof. Beata Pięta, Prezes Polskiego Towarzystwa Położnych, dr Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięcy, dr Anna Garbień, pediatra oraz dr Agata Grabowska, socjolog. Praktyka realizowana w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Położnych, Platformą wp.pl