Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich

Firma: Bank Gospodarstwa Krajowego

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2009

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Realizowane za pośrednictwem powołanej przez BGK Fundacji im. J.K. Steczkowskiego programy mają na celu m.in. poprawę edukacji dzieci w wieku przedszkolnym z terenów wiejskich i z małych miejscowości. Program grantowy „Na dobry początek” skierowany jest do organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego działających na rzecz dobra publicznego, które mogą otrzymać dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wysokości 3-10 tys. zł. Od 2008 r. w ramach programu grantowego nadesłano 600 wniosków, spośród których 39 otrzymało dofinansowanie w łącznej kwocie 341 903 zł. W zorganizowanych w ramach projektów zajęciach udział wzięło 1230 dzieci, w tym znaczna grupa wcześniej nie objęta jakąkolwiek edukacją.