Wsparcie dla Habitat For Humanity

Firma: Opel Polska z Gliwic

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2002

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Firma Opel Polska z Gliwic (General Motors) udzieliła wsparcia finansowego w wysokości 400.000 zł fundacji Habitat for Humanity – Towarzystwo Wspierania Domów Nadziei w Gliwicach na budowę domów wielorodzinnych dla rodzin w trudnej sytuacji mieszkaniowej. Oprócz tego 132 pracowników Opla przepracowało wolontariacko 4560 godzin przy budowie tych mieszkań. W ten sposób firma przyczynia się do podwyższenia standardu życia osób w trudnej sytuacji mieszkaniowej i popularyzuje wśród swoich pracowników aktywność społeczną.