Wolontariat rodzinny PZU

Firma: PZU

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2015

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Wolontariat rodzinny PZU jest jednym z obszarów strategii wolontariatu pracowniczego w PZU, który odpowiada na potrzeby pracowników chcących włączać się w działania wolontariackie razem ze swoimi rodzinami. Pomaganie zostało połączone z dobrą zabawą w ramach InteGRY – PZU Rodzinne Gry Terenowe w Katowicach, Krakowie i we Wrocławiu wspólnie z Fundacją Humanites. Rodziny tworzyły drużyny i zdobywały punkty na kolejnych stacjach gry terenowej. Punkty były zamieniane przez Fundację PZU na złotówki i przekazane wybranym lokalnym organizacjom pozarządowym (po trzy w każdym mieście). W InteGRACH wzięło udział 248 rodzin (948 osób), w tym 46 (183 osoby) z PZU, które uzyskały 7496 punktów/zł, w tym 1525 zostało zdobytych przez drużyny PZU. Oprócz gry terenowej działa również wolontariat stały, który angażuje rodziny we wsparcie takich instytucji, jak: domy dziecka, świetlice środowiskowe, hospicja czy szkoły specjalne.