Wolontariat pracowniczy

Firma: Carlsberg Polska

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2018

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Carlsberg Polska oferuje swoim pracownikom możliwość zaangażowania się w wolontariat pracowniczy w różnych obszarach. Wśród realizowanych rokrocznie projektów są m.in. sprzątanie parku i brzegów Uszwicy w Brzesku, porządkowanie zieleni i nowe nasadzenia drzew w dzielnicy Pomorzany w Szczecinie oraz udział drużyn pracowników w Poland Business Run. Firma zachęca także pracowników do angażowania się w podnoszenie kultury piwnej. Pracownicy mogą również zgłaszać własne projekty w ramach programu grantowego InicJaTyWy.