Wolna Strefa Lafarge

Firma: Lafarge w Polsce

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2012

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Lafarge, w ramach wieloletniej współpracy z kieleckim Muzeum Narodowym, w 2012 r. utworzyło centrum edukacyjne dla dzieci i rodzin – Wolną Strefę Lafarge. Firma sponsorowała rozwój centrum i zakup pomocy edukacyjnych dla najmłodszych dzieci. Muzeum rozwinęło zakres tematyczny, dodając do programu zajęcia o kulturze i sztuce, a także o kosmosie (zakup symulatora). Dodatkowo firma włączyła się w prowadzenie zajęć o bezpieczeństwie. Zajęcia prowadzone w Wolnej Strefie Lafarge są przeznaczone dla dzieci z przedszkoli i szkół, a także dla całych rodzin, ponieważ mogą w nich uczestniczyć maluchy już od drugiego roku życia.