Warto być za!

Firma: Kompania Piwowarska

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2006

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Celem ogólnopolskiej kampanii Kompanii Piwowarskiej „Warto być za!” była aktywizacja i wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji projektów adresowanych do osób wykluczonych społecznie z powodu ubóstwa. W ramach kampanii firma zapewniała 90% dofinansowania projektów, zajmujących się niesieniem pomocy potrzebującym. Program stworzył fundament partnerskiej współpracy między firmą a środowiskiem polskich organizacji pozarządowych. Zwrócił uwagę mediów i opinii publicznej na skalę i istotę zjawiska wykluczenia społecznego, pozwolił na przeprowadzenie ogólnopolskiego badania społecznego i zorganizowania debaty eksperckiej z udziałem przedstawicieli świata nauki, biznesu, sektora NGO i strony rządowej.