Warsztaty„Papierowa (r)ewolucja według zasad Circular Economy”

Firma: Antalis Poland

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2018

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Firma Antalis Poland zorganizowała warsztaty „Papierowa (r) ewoluacja według zasad Circular Economy”. Spotkania podzelone zostały na dwa bloki: część merytoryczną, w której goście warsztatu mogli poznać zasady produkcji papierów w 100% z makulatury, i część warsztatową. W warsztatach każdorazowo wzięło udział ok. 30 osób. Celem spotkań było dotarcie do jak największej liczby osób z informacjami, w jaki sposób i w jakich warunkach produkuje się papier z makulatury. Planowana jest kontynuacja spotkań w 2019 r.