Videotłumacz języka migowego

Firma: ING Bank Śląski

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2014

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Videotłumacz języka migowego to program ING Banku Śląskiego, służący do obsługi osób niesłyszących posługujących się językiem migowym. W pierwszym etapie 15 pracowników banku zostało przeszkolonych z zasad savoir-vivre’u w odniesieniu do osób z dysfunkcją słuchu. W dalszej części dzięki współpracy z portalem Migam.pl, w dwóch oddziałach detalicznych wdrożono rozwiązanie w postaci videotłumacza. Gdy klient niesłyszący pojawia się w oddziale, wywoływane jest połączenie wideo z certyfikowanym tłumaczem. To proste rozwiązanie pozwala na swobodną rozmowę osoby niesłyszącej z pracownikiem, który nie zna języka migowego.