Uczeń z pasją, inżynier z przyszłością

Firma: ABB

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2012

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W związku ze wzrostem zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników w branży inżynieryjnej oraz nowymi inwestycjami w budowę zakładów w Aleksandrowie Łódzkim firma ABB rozpoczęła projekt “Uczeń z pasją, inżynier z przyszłością”. Opracowano kompleksowy program wspierający edukację nauk ścisłych na rok szkolny 2012/2013. Doposażono pracownie matematyczne, fizyczne i chemiczne w trzech szkołach. Utworzono Koło Młodego Wynalazcy, w ramach którego organizowane są cykliczne warsztaty, również wycieczki do Centrum Nauki Kopernik i Muzeum Techniki w Warszawie. Ponadto ABB objęła patronatem nowo utworzoną klasę gimnazjalną o profilu matematycznym, fundując stypendia i finansując pobyt na obozie językowym dla najlepszych uczniów, a także organizując warsztaty na terenie własnych zakładów produkcyjnych w Aleksandrowie Łódzkim. Dla uczniów spółka organizuje konkurs z wiedzy technicznej z nagrodami, doradztwo zawodowe, szkolenia i praktyki w ABB.