Tesco dla Szkół –„Talent do niemarnowania”

Firma: Tesco Polska

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2013

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W ramach projektu przeprowadzono badania na próbie 1 tys. nauczycieli, które wskazały, że problem marnowania żywności jest obserwowany w co trzeciej szkole. Ponad 4,5 tys. uczniów regularnie marnuje jedzenie. Najczęstsze powody to zastępowanie pełnowartościowych posiłków słodyczami i fakt, że dzieci nie lubią tego, co przygotowują im rodzice. Nauczycielom często brak zaś wiedzy i narzędzi dydaktycznych do edukowania na temat racjonalnego gospodarowania jedzeniem. Dzięki projektowi Tesco dla Szkół nauczyciele poświęcają problemowi marnowania żywności więcej czasu. W szkołach objętych programem znacznie częściej kontrolowany jest asortyment sklepiku szkolnego, zaobserwowano tam też zmniejszenie marnowania żywności wśród uczniów o ponad 50% w stosunku do pozostałych placówek.