Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Firma: Polkomtel

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2008

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W listopadzie 2008 r. firma Polkomtel, we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje, uruchomiła pierwszy bezpłatny ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111. Telefon zapewnia dzwoniącej młodzieży i dzieciom, będących w trudnej sytuacji życiowej, wsparcie fachowców ? psychologów i pedagogów, którzy są w stanie udzielić profesjonalnej porady w sytuacjach kryzysowych. W okresie od 6 listopada do 31 grudnia 2008 r. konsultanci przeprowadzili 2740 rozmów z dziećmi w wieku 12-18 lat oraz 240 rozmów z dorosłymi. Blisko 35% rozmów zakończyło się udzieleniem wsparcia, a 26% poradą, konkretną pomocą czy skierowaniem do właściwej instytucji. Podjęto również 19 interwencji.