Telefon do mamy

Firma: Telekomunikacja Polska (obecnie Orange Poska)

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2004

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

„Telefon do mamy” to autorski projekt Telekomunikacji Polskiej realizowany w ramach programu Telekomunikacja Polska Dzieciom. Został on nagrodzony Złotym Spinaczem w kategorii PR korporacyjny w konkursie organizowanym przez Związek Firm PR w Polsce. Zakładał udostępnienie dzieciom w szpitalach kolorowych i przyjaznych aparatów telefonicznych, z których korzystały bezpłatnie dzięki specjalnym kartom telefonicznym dostarczanym przez TP. Do udziału w projekcie zaproszone zostały wszystkie dziecięce oddziały szpitalne w Polsce. Pierwszy „Telefon do mamy” został zainstalowany na Oddziale Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. W 2004 r. zainstalowano 874 „Telefony do mamy”, korzystało z nich ponad 200 tys. dzieci. Rozmawiając ze swoimi najbliższymi, dzieci wydzwoniły ponad 4 miliony minut.