Tak! Pomagam

Firma: Provident Polska

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2007

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W 2007 r. „Tak! Pomagam” stał się głównym, ogólnopolskim programem Providenta, skierowanym do całego społeczeństwa. Głównym partnerem przedsięwzięcia zostało Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu. W ramach promowania idei wolontariatu „Tak! Pomagam”, podjęto trzy rodzaje działań: partnerstwo przy ważnych wydarzeniach i konferencjach promujących wolontariat; cykl akcji miejskich realizowanych na zasadzie mobilizacji jak największej liczby osób, które w ciągu kilku godzin robią coś dobrego (akcja naklejania jaskrawych pasów ułatwiających poruszanie się osobom niedowidzącym; stworzenie klubu dla dzieci z ulicy Brzeskiej w Warszawie); publikacje promujące wolontariat i przekazujące praktyczne informacje dla wolontariuszy i osób korzystających z ich pomocy. To także ogólnopolski konkurs na projekty wolontariackie skierowany do osób chcących pomagać (150 aplikacji z całej Polski).