Szansa dla bezdomnych – pokonanie marginalizacji

Firma: Carrefour Polska

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2018

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Fundacja Carrefour przekazała grant Fundacji Kapucyńskiej na realizację projektu Szansa dla bezdomnych – pokonanie marginalizacji w wysokości 67 018 euro, w ramach którego zakupiono wyposażenie do nowej jadłodajni. Fundacja Kapucyńska im. bł. Aniceta Koplińskiego przeciwdziała wykluczeniu społecznemu i prowadzi jadłodajnię dla bezdomnych, wydając ponad 300 ciepłych posiłków dziennie. Nowy budynek powstał ze względu na bardzo trudne warunki lokalowe. Do tej pory pomoc osobom bezdomnym świadczona była w krypcie kościoła klasztoru. W nowo wybudowanym Domu, który działa od września 2018 r., oprócz jadłodajni, znajdują się też m.in. punkty wydawania leków i odzieży, czy sale do spotkań z potrzebującymi.