Studia podyplomowe: Zarządzanie na rynku gier losowych i zakładów sportowych

Firma: Totalizator Spor- towy

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2018

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W Polsce w 2017 r. uległy zmianom regulacje prawne dotyczące hazardu. W 2018 r. Akademia Leona Koźmińskiego uruchomiła nowy kierunek studiów podyplomowych „Zarządzanie na rynku gier losowych i zakładów sportowych” objęte patronatem Totalizatora Sportowego. Program studiów to innowacyjny w skali europejskiej projekt edukacyjny, który daje możliwość pogłębienia tematu od strony zagadnień ekonomicznych oraz menedżerskich, ale również od strony dotyczącej prowadzenia odpowiedzialnego społecznie biznesu.