STENA Ekostacja

Firma: Stena Recycling

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2012

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

STENA Ekostacja – pierwsza stacja recyklingu w Warszawie. Można tam bezpłatnie oddać wszystkie odpady opakowaniowe (butelki PET, puszki, makulatura), elektroodpady oraz odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne. Wszystkie przyniesione odpady zostają poddane recyklingowi lub utylizacji. Na stacji przyjmowane są też niepotrzebne ubrania, które przekazywane są PCK. W ramach ekostacji prowadzony jest także program edukacyjny. Powstał specjalny salon pokazowy – Showroom – w którym dowiedzieć się można, na czym polega proces recyklingu. W zaaranżowanym wspólnie z firmą IKEA (partnerem projektu) wnętrzu mieszkalnym następuje prezentacja, jak prosto i skutecznie można wprowadzić system segregowania odpadów. W Showroomie dostępna jest gra Recycling Drop, która pozwala sprawdzić się w prawidłowym segregowaniu odpadów. W ramach działalności ekostacji prowadzone są zajęcia dla uczniów, a także akcje aktywizujące i edukujące mieszkańców.