Stay yourself

Firma: Diageo Polska

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2017

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Diageo Polska sprawdził, co polscy studenci wiedzą na temat alkoholu i jego odpowiedzialnym spożywaniu. W tym celu zrealizowano badanie. Na bazie informacji z badania stworzono mapę zagadnień na temat alkoholu, które są dla młodych ludzi najmniej jasne. Następnie na ich podstawie w ramach kampanii Stay Yourself przygotowano komunikaty z faktami na temat odpowiedzialnego spożywania alkoholu. Dodatkowo zorganizowano konkurs dla internautów na przygotowanie kreatywnego materiału promującego odpowiedzialne podejście do alkoholu. Uczestnicy konkursu mieli również promować przygotowany przez siebie materiał, tak aby zebrać pod nim, jak największe poparcie. Komunikaty dotarły do ponad 2 milionów młodych osób (pomiędzy 19 a 26 rokiem życia) w tym do 700 tysięcy studentów (połowy wszystkich studiujących w Polsce).