Spółdzielnia MaM

Firma: Orbis

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2011

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W 2011 r., dzięki współpracy firmy Orbis, Fundacji Accor oraz Fundacji Mama, powstała pierwsza w Polsce spółdzielnia socjalna mam. Do projektu zaproszono 15 samotnych i bezrobotnych matek z okolic Warszawy, by pomóc im w odnalezieniu się na rynku pracy. Kobiety miały nauczyć się wytwarzać nowoczesne rękodzieło inspirowane sztuką ludową, następnie założyły spółdzielnię socjalną, w ramach której będą sprzedawać wytworzone przez siebie produkty. Projekt docelowo ma trwać 2 lata. Założenie spółdzielni poprzedziły szkolenia w 3 modułach: rozwoju osobistego, który młodym kobietom pozwolił odzyskać wiarę we własne siły, szkoleń w zakresie technik rzemieślniczych i znajomości polskiego folkloru oraz module związanym z realnym tworzeniem spółdzielni i kierowaniem jej działalnością. Celem działalności spółdzielni jest pełne usamodzielnienie oraz działanie na w pełni konkurencyjnym rynku tak, aby zdołała się na nim utrzymać.