Smarter Citites Challenge w Łodzi

Firma: IBM

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2013

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Projekt polega na wykorzystywaniu zasobów organizacji do rozwiązywania problemów społecznych. Pierwszym etapem były rozmowy z przedstawicielami miasta dotyczące szczegółów budowy efektywnego systemu wsparcia społecznego dla najbardziej potrzebujących mieszkańców. Do Łodzi kilkakrotnie przyjeżdżali przedstawiciele IBM oraz organizacji partnerskiej Pyxera. Następnie wybrani eksperci rozpoczęli serię telekonferencji; zgłębiali podczas nich specyfikę miasta i problemu. Po 3 miesiącach przygotowań zespół przyleciał do Polski na 3 tygodnie, podczas których odbyły się spotkania z przedstawicielami miasta, dokonano przeglądu systemów informatycznych miasta oraz systemów zarządzania opieką społeczną. Pierwsze konkluzje grupy zostały przedstawione na konferencji kończącej jej pobyt w Łodzi, natomiast szczegółowy raport podsumowujący projekt i prezentujący wnioski dla Łodzi został opublikowany pod koniec stycznia 2014 r.