Skrzydła z Carrefour

Firma: Carrefour Polska

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2007

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W maju 2007 r. Grupa Carrefour Polska podjęła decyzję o udziale w programie Caritasu – „Skrzydła”. Celem programu jest pomoc dzieciom z najuboższych rodzin oraz walka z biedą i zapobieganie wykluczeniu. Zaangażowanie w program ma również na celu wyrównywanie szans dzieci i polega na pomocy w realizacji ich marzeń, rozwijaniu talentów, pomocy w edukacji, dożywianiu. Dzięki inicjatywie pomoc otrzymało 200 dzieci w wieku szkolnym z całej Polski, z 25 miast. W 2007 r. Grupa Carrefour Polska przekazała 108 tys. euro na program „Skrzydła”, a w roku 2008 powiększy ten budżet o 297 tys. euro. Program „Skrzydła z Carrefour” rozwija się dzięki lokalnemu zaangażowaniu kilku partnerów: 19 dyrektorów hipermarketów Carrefour, przedstawicieli diecezjalnych Caritasu oraz dyrektorów szkół, z których pochodzą dzieci objęte programem.