Siła Koloru

Firma: AkzoNobe

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2013

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Pierwsza współpraca firmy z Centrum Onkologii w Warszawie miała swój początek w 2013 r., kiedy firma realizowała projekt Siła Koloru. W roku 2016 firma zdecydowała się na powrót do działań z partnerem społecznym. Firma wsparła COI w odnawianiu konkretnych pomieszczeń. Udało się odnowić korytarze prowadzące do sali rehabilitacyjnej oraz poczekalni, w której codziennie przebywa około 400 pacjentów. W akcji wzięło udział około 100 wolontariuszy, zarówno pracowników jak i osób z zewnątrz. Firma razem z partnerem, fundacją Rak & Roll, zorganizowała świąteczne warsztaty dla pacjentów.