Samotna Mamo nie jesteś sama

Firma: Grupa Kapitałowa Pelion

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2012

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Grupa Kapitałowa Pelion poprzez swoją Fundację „Dbam o Zdrowie” objęła pomocą 16 domów samotnej matki oraz placówek, które udzielają im pomocy. Fundacja nie tylko wspiera te organizacje, zaopatrując je w środki medyczne i higieniczne, ale także stara się zaktywizować zawodowo młode kobiety m.in. poprzez cykl spotkań dla kobiet ze znanymi osobami, np. sędzią Anną Wesołowską czy aktorem Krzysztofem Globiszem, którzy dzielą się swoim doświadczeniem, prowadzą ćwiczenia z autoprezentacji. W 2012 r. fundacja prowadziła kampanię „Samotna Mamo nie jesteś sama”. Na stronie fundacji oraz portalach społecznościowych ukazały się filmy-wywiady z kobietami, które były mieszkankami domu samotnej matki, a dzięki wsparciu domów przez fundację zdobyły zawód i się usamodzielniły.