Rewitalizacja podwórek lokalnych społeczności w Gorzowie Wielkopolskim

Firma: Castorama Polska

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2016

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Zaniedbane podwórka w pobliżu kamienic i wielorodzinnych budynków mieszkalnych są obecne we wszystkich polskich miastach i stają się symbolem utraconych więzi pomiędzy zamieszkującymi lokatorami i utraconego potencjału ich wykorzystania do rekreacji, zabawy i integracji mieszkańców. W Gorzowie Wielkopolskim, działając w porozumieniu z władzami miasta, wolontariusze – pracownicy sklepu Castorama, podjęli się działania na rzecz rewitalizacji podwórek w wybranych lokalizacjach. Podwórka poddano pracom w zakresie naprawy lub odświeżenia istniejącej infrastruktury jak i przystosowania ich do aktywnego spędzania czasu przez użytkowników. Zaaranżowano ogródki i kwietniki, wyposażono w sprzęt i meble ogrodowe.