Rating Konwergencji

Firma: Bank Gospodarstwa Krajowego

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2015

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przygotował system związany z procesem przyznawania finansowania o nazwie „Rating konwergencji”. Polega on na poddaniu projektów o znacznej wartości szczegółowej analizie pod kątem ich oczekiwanego wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy kraju lub regionu, zarówno na etapie jego realizacji, jak i późniejszej eksploatacji. Brane jest pod uwagę bardzo szerokie spektrum możliwego oddziaływania, obejmujące m.in. rynek pracy, środowisko naturalne, a także czynnik społeczny, dzięki czemu promowany jest zrównoważony rozwój.