Raport Siemensa „Rozważna i profilaktyczna” oraz „Zdrowie – męska rzecz”

Firma: Siemens

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2012

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Siemens włączył się w działania profilaktyczne poprzez kampanię Rozważna i profilaktyczna, w ramach której w 2011 r. został wydany raport „Dlaczego Polki nie robią badań cytologicznych?”, a w 2012 r. „Zdrowie – męska rzecz”. Odbyły się w sumie trzy debaty skierowane do grup o największym wpływie na kształtowanie postaw prozdrowotnych: dziennikarzy zajmujących się tematami zdrowia, autorów kampanii społecznych i lekarzy. Raport „Rozważna i profilaktyczna” był publikowany przez miesiąc w warszawskim metrze (48 tys. emisji) oraz w wielu portalach internetowych, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Siemens traktuje raport jako projekt długofalowy i zamierza kontynuować zaangażowanie w promocję zdrowia w Polsce.