Przyjaciele Jelonka: wiedzieć, rozumieć, poznawać.

Firma: Janssen-Cilag

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2007

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Program prowadzony jest we współpracy z Fundacją Przyjaciółka. Rozpoczął się on od wspierania świetlic środowiskowych z Radomia, z opieki których korzysta ok. 400 dzieci. Większość świetlic mieści się w zniszczonych budynkach, które choć dają dzieciom schronienie, nie sprawiają dobrego wrażenia i nie zachęcają do spędzania w nich czasu. Większość świetlic została wyremontowana i wyposażona w nowoczesny sprzęt, aby wychowankowie mogli zdobywać wiedzę na temat obsługi komputera i korzystania z internetu. Dofinansowano także wyjazdy letnie dzieciom, które wyróżniły się aktywnością w zajęciach świetlicowych oraz osiągnęły dobre wyniki w nauce. Dzięki akcji „Przyjaciele Jelonka – wiedzieć, rozumieć, poznawać” kilkadziesiąt dzieci pojechało na dwutygodniowy wypoczynek do Janowa Lubelskiego. Program pozwala na niwelowanie ubóstwa i różnic w społeczeństwie, w którym firma działa. Buduje zaangażowanie społeczne i zapobiega postawie roszczeniowej, a także pomaga dzieciom rozwijać się.