Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu

Firma: PGE Polska Grupa Energetyczna

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2017

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. podjęło się wsparcia w postaci dopłat do rachunków za ogrzewanie mieszkań i ciepłą wodę użytkową ubogich mieszkańców, kwalifikujących się do objęcia opieką społeczną wg. kryteriów ustawy o pomocy społecznej. Program Przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu obejmuje również organizacje pozarządowe i fundacje walczące z wykluczeniem społecznym. Akcje organizowane są w partnerstwie z samorządami miast, w których zlokalizowane są elektrociepłownie (oddziały i spółki zależne) PGE Energia Ciepła.