Projekt prewencyjny „Bezpieczna droga do szkoły”

Firma: PZU

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 1998

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W 1998 r. jednym z wiodących nurtów działalności prewencyjnej PZU były działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W tym obszarze zainicjowano i zrealizowano ogólnokrajową akcję dla dzieci i młodzieży „Bezpieczna droga do szkoły”. Akcja ta miała na celu podniesienie poziomu świadomości wśród najmłodszych użytkowników dróg, co determinuje ich bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wyposażeni oni zostali w szereg adekwatnych do ich wieku materiałów edukacyjnych, które miały umożliwić im przyswajanie wiedzy w aktywny sposób. PZU zorganizowało również ogólnopolski konkurs wiedzy o bezpieczeństwie, do którego przystąpili uczniowie z ponad tysiąca szkół. W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” nastąpiła także modernizacja 25 wybranych przejść dla pieszych zlokalizowanych w niebezpiecznych punktach.