Projekt Folwark

Firma: Lafarge w Polsce

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2016

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie pragnie docelowo stworzyć przestrzeń otwartą na mieszkańców, działania edukacyjne, rekreację i poznawanie historycznych rzemiosł i kultur. Folwark wilanowski wymaga rewitalizacji i planu zagospodarowania z poszanowaniem historycznego krajobrazu. Fundacja Wspólnie razem z Fundacją Hop Siup Project zorganizowały z pomocą architektów i edukatorów z Bułgarii, Hiszpanii, Danii, Holandii i Polski rodzinne warsztaty edukacji architektonicznej – Projekt Folwark. Adresatami wydarzenia byli młodzi ludzie w wieku od 9 do 15 lat, którzy jako aktywni mieszkańcy zainteresowani są jakością warszawskiej przestrzeni i pragną włączyć się w znalezienie najlepszych pomysłów. Pomysły uzyskane w trakcie warsztatów miały posłużyć do przygotowywania koncepcji oraz propozycji do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego obszaru.