Program zmieniaj świat

Firma: BUDIMEX

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2018

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W ramach Programu Zmieniaj Świat. Budimex 50 lat w maju 2018 r. ogłoszony został projekt konkursowy skierowany do osób, które działają na rzecz dobra wspólnego i chcą zmieniać świat na lepsze. Nagrodami w konkursie było 500 tys. zł na realizację zwycięskiego projektu oraz 100 tys. zł przeznaczone na nagrody dodatkowe. Konkurs zaktywizował ok. 4 tys. osób; zgłoszono 254 pomysły. W ramach zwycięskiego projektu zbudowano pierwszą w Polsce prawdziwą „Leśną Szkołę”.