Program Ty – ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór piersi

Firma: Avon Cosmetics Polska

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2004

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W ramach Wielkiej Kampanii Życia „Avon Kontra Rak Piersi”, zostało stworzone pierwsze ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór piersi skierowane do 250 tysięcy konsultantek firmy Avon w wieku 18-65 lat. Osoba chora ma możliwość podjęcia szybkiego, profesjonalnego leczenia u najlepszych specjalistów. Warunki Programu TY zapewniły wydanie w dowolny sposób otrzymanych z polisy pieniędzy, gdyż osoba ubezpieczona nie ma obowiązku przedstawiania Towarzystwu rachunków za leczenie. Dodatkowo 10% z każdej wpłaconej składki zasila konto Wielkiej Kampanii Życia, a uzyskane w ten sposób pieniądze są przeznaczane przez Avon na realizację kolejnych projektów szerzenia wiedzy w ramach profilaktyki raka piersi. Do programu przystąpiło kilka tysięcy Konsultantek.