Program stypendialny L’Oréal – UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Firma: L’Oréal Polska

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2001

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Polska była pierwszym krajem, po Francji, który w 2001 r. zainaugurował lokalne edycje globalnego programu L’Oréal- UNESCO For Women in Science. Program stypendialny L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki to przedsięwzięcie L’Oréal Polska realizowane wraz z Polskim Komitetem ds. UNESCO, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program zanicjowano, by wspierać osiągnięcia polskich kobiet-naukowców, prowadzących zaawansowane badania w dziedzinie nauk o życiu, m.in.: z medycyny, biologii, chemii, fizyki czy biotechnologii. O przyznaniu stypendiów decydowało od początku niezależne Jury. W jego skład wchodzą wybitni przedstawiciele polskiej nauki. W trakcie oceny nadesłanych aplikacji brane są pod uwagę następujące kwestie: dorobek naukowy kandydatek, doświadczenie zawodowe oraz możliwe praktyczne wykorzystanie ich badań w przyszłości. W pierwszej edycji programu nagrodzonych zostało pięć badaczek.