Program stażowy dla bezrobotnych

Firma: NSG Group w Polsce

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2012

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W 2012 r. firma NSG Group w Polsce uruchomiła nową fabrykę Pilkington Automotive w Chmielowie. W związku z tym potrzebowała zrekrutować pracowników na stanowiska specjalistyczne i do obsługi maszyn. Należący do NSG Group Pilkington Automotive Poland uruchomił specjalny program stażowy przy współpracy z lokalnymi urzędami pracy, skierowany do bezrobotnych osób z regionu tarnobrzeskiego i sandomierskiego. W ramach projektu 120 osób odbyło staż, a następnie znalazło zatrudnienie w zakładach. Przed rozpoczęciem stażu dla uczestników projektu zorganizowano szkolenia związane z BHP, obsługą suwnic czy wózków widłowych. Czteromiesięczne staże w zakładach produkcyjnych NSG Group odbyło 110 bezrobotnych osób, z czego 75% znalazło stałe zatrudnienie w fabrykach w Pilkington Automotive.