Program Społeczny „Aktywne Sąsiedztwo”

Firma: Zakład Utylizacyjny w Gdańsku

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2016

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Głównym wyzwaniem Zakładu jest jego wpływ na otoczenie, przejawiający się w formie nieprzyjemnych zapachów. Są one efektem ubocznym obecności wielkiego składowiska odpadów komunalnych oraz procesu kompostowania odpadów organicznych. Inicjatywy w ramach programu skierowane są do mieszkańców dwóch gdańskich dzielnic oraz graniczących z Gdańskiem miejscowości Kowale, Otomin. Zainicjowano akcje społeczne i edukacyjne. Program to też odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez okoliczne szkoły czy mieszkańców (np. nowa świetlica, bezpieczny chodnik zamiast pobocza). ZU przeznaczył po 100 tys. zł na autorskie projekty dwóch Rad Dzielnic oraz do 30 tys. zł rocznie na wsparcie małych, oddolnych inicjatyw mieszkańców. Zakład zorganizował wraz z Radami Dzielnic akcję „Wielkie Sprzątanie Gdańska – Południe”, podczas której pracownicy firmy, służby miejskie oraz blisko 2 tys. mieszkańców-ochotników porządkowało swoje otoczenie, zbierali odpady, sadzili tysiące kwiatów i likwidowali dzikie wysypiska. Z poszczególnymi Radami i wolontariuszami podjęte były też inne inicjatywy jak Święto Południa Gdańska wraz z EkoPiknikiem, Mikołajki czy Rodzinny Bieg „Czyste Miasto Gdańsk”, propagujący dbałość o publiczne tereny rekreacyjne.