Program Edukacji Morskiej

Firma: Grupa LOTOS

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2011

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Główną ideą programu jest edukacja młodych gdańszczan na temat morskiej historii miasta, ekologii i ochrony Bałtyku oraz zapoznanie ich z żeglarstwem. Każdego roku wszyscy uczniowie klas pierwszych gdańskich gimnazjów odbywają bezpłatne kilkugodzinne edukacyjne rejsy po Kanale Portowym i Zatoce Gdańskiej. W ramach programu realizowany jest też konkurs o tematyce ekologicznej. W 2011 r. został przeprowadzony pod hasłem „Bałtyk pod ochroną” i był skierowany do szkół gimnazjalnych w całym województwie pomorskim. Konkurs zorganizowano przy merytorycznej współpracy z partnerami Grupy LOTOS – Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i Stacją Morską IOUG. Nagrodami dla laureatów były wakacyjne dwutygodniowe rejsy po Zatoce Gdańskiej na jachtach Programu Edukacji Morskiej oraz całodniowe szkolenie w Stacji Morskiej Helu i w tamtejszym fokarium. Program Edukacji Morskiej w Gdańsku jest realizowany na zlecenie Prezydenta Miasta Gdańska przez Fundację Gdańską.