Program CSR dla Seniorów

Firma: MetLife

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2016

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Osoby starsze to grupa, która bardzo często jest pomijana w działaniach CSR. Aby to zmienić firma zdecydowała się współpracować z 3 organizacjami: Fundacją ZACZYN, Fundacją Porozumienie Bez Barier i Stowarzyszeniem „mali bracia Ubogich”. Dzięki wsparciu MetLife zrealizowano programy: Szkolenia poszerzające kompetencje cyfrowe osób starszych Fundacji Zaczyn. „Kąciki Babci i Dziadka” w Domach Pomocy Społecznej – projekt Fundacji Porozumienie Bez Barier. Dzięki wsparciu MetLife uruchomiono 2 kąciki. „Mali bracia Ubogich” wsparcie projektów Przystanek Alzheimer: program budowania grup wsparcia dla osób chorych na Alzheimera oraz inne zespoły otępienne. Działa również Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Osób Starszych. Firma wsparła Piknik z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych oraz spotkania świąteczne. Ze wsparcia skorzystało ponad 4 tys. osób.