Powołanie fundacji korporacyjnej “Integralia”

Firma: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2003

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ergo Hestia S.A. powołało we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim, Fundację ‘Integralia’, działającą na rzecz osób z niepełnosprawnościami, która zatrudnia absolwentów UG. STU Ergo Hestia S.A. zatrudniało niepełnosprawnych absolwentów uczelni – na początek w centrum kontaktów z klientami, m. in. do obsługi firmowej infolinii. Poprzez organizację specjalistycznych szkoleń Fundacja ma na celu pomoc w podnoszeniu kompetencji osób z niepełnosprawnościami, aby zwiększyć ich szanse na rynku pracy na Pomorzu. Głównym celem Fundacji ‘Integralia’ jest tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych ruchowo.