Pomoc poszkodowanym w powodzi

Firma: PZU

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 1997

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W 1997 r. spółka realizowała wiele działań prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej, upowszechniania zdrowego stylu życia, edukacji polskiego społeczeństwa, poprawy bezpieczeństwa publicznego i drogowego oraz działalności charytatywnej. Jednak w związku z wystąpieniem na niespotykaną dotychczas skalę masowych szkód, głównie powodziowych, PZU włączył się w akcję niesienia pomocy ludności południowej Polski, która najbardziej ucierpiała podczas powodzi latem 1997 r. Wykraczając poza zobowiązania związane z likwidacją szkód i sześciomiesięczną, nieprzerwaną działalność Sztabu Powodziowego, PZU udzielił dodatkowo znaczącego wsparcia finansowego poszkodowanym gminom. Zakupił niezbędny sprzęt pozwalający powodzianom przetrwać ten trudny okres i przywrócić ich domostwom stan umożliwiający ponowne zamieszkanie. Środki finansowe przeznaczono również na trwałe inwestycje na terenach popowodziowych, na przykład odbudowę mostów nad rzekami Białą Lądecką i Nysa Kłodzką oraz budowę szkoły w Wilkanowie.