Polskie Nadzieje Olimpijskie

Firma: Procter&Gamble

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2014

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Procter & Gamble Polska wspólnie z Polskim Komitetem Olimpijskim, Polską Fundacją Olimpijską, Telewizją Polsat, Fundacją Polsat oraz Grey Group stworzył zaplanowany na wiele lat program Polskie Nadzieje Olimpijskie. Beneficjentami przedsięwzięcia mogą być zarówno placówki kształcenia sportowego, w których dzięki dodatkowym funduszom będzie można poprawić jakość i efektywność prowadzonych treningów, jak i organizacje działające na rzecz wsparcia sportu osób niepełnosprawnych. Mogą one ubiegać się o granty wspierające ich działalność statutową. Wachlarz możliwości wykorzystania środków z programu przez beneficjentów jest szeroki – obejmuje obozy sportowe, organizację dodatkowych treningów, umożliwianie uczestnictwa w zawodach, zakup specjalistycznego sprzętu.