Polacy z Werwą

Firma: PKN ORLEN

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2013

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

PKN ORLEN stworzył i realizuje plebiscyt „Polacy z werwą”, aby promować i uhonorować najzdolniejszych i najbardziej twórczych młodych Polaków w 7 kategoriach: design, innowacje w biznesie, kultura i sztuka, ochrona środowiska, medycyna, nauka oraz sport. Zwycięzcy otrzymali granty w wysokości 50 tys. zł, z przeznaczeniem na dalszy rozwój zawodowy. Laureaci wyłonieni zostali w czasie trzy etapowego głosowania, angażującego zarówno jury składające się ze specjalistów i autorytetów w danych dziedzinach, jak i szerszą publiczność – poprzez głosowanie internetowe.